Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Cài đặt MariaDB thay thế MySQL cho Direct Admin


MariaDB 10 là một thế hệ mới của MySQL, MariaDB 10 cải thiện toàn diện về tốc độ cũng như hiệu suất truy vấn. Sau nhiều ngày thử nghiệm, mình thấy MariaDB có thể giúp Server giảm tải hơn 70% so với khi dùng MySQL truyền thống.

Nếu bạn cần một hệ thống cơ sở dữ liệu có hiệu suất cao, MariaDB sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn. Việc nâng cấp từ các phiên bản MySQL lên MariaDB cũng rất đơn giản và không có bất kỳ vấn đề nào cần lưu ý, vì MariaDB tương thích hoàn toàn với các phiên bản MySQL hiện hành và cũ hơn.

Trong bài viết trước, mình đã Hướng dẫn cách cài đặt Direct Admin, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp MySQL của Direct Amin lên MariaDB phiên bản mới nhất 10.1.

Cách làm đơn giản như sau:

Bước 1: Cập nhật OS bằng lệnh: yum -y update

Bước 2: Mở file “/usr/local/directadmin/custombuild/options.conf”, tìm và đảm bảo giá trị sau: mysql_inst=no để ngăn không cho Direct Admin cập nhật các phiên bản MySQL tự động;

Bước 3: Mở file /etc/yum.conf và loại bỏ mysql* MySQL* MariaDB* khỏi dòng exclude. Điều này sẽ làm cho lệnh YUM có thể cài đặt được MariaDB.

Bước 4: Tạo file “/etc/yum.repos.d/MariaDB.repo” với nội dung sau:
# MariaDB 10.1 CentOS repository list - created 2016-01-13 14:21 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
Bước 5: Chạy lệnh sau để cài đặt:
yum clean all && yum -y install MariaDB-server MariaDB-client
Bước 6: Khởi động lại dịch vụ MySQL: service mysqld restart

Bước 7: Kiểm tra phiên bản: mysql -V
# mysql -V
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.1.10-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Chúc các bạn thành công!
Duong Nguyen
Duong Nguyen

Work hard and learn more invaluable lessons when serving in professional business oriented environment so as to accumulate more experience for further overall advancement.

Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của bạn / Spread out Your Opinions

Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu và không bình luận quảng cáo hoặc nội dung không liên quan tới chủ đề.
Please use English to post a comment and do not spamming or marketing.