Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

FPT Shop thu về hơn 27 tỷ đồng mỗi ngày

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2016, FPT Retail đạt doanh thu 5554 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng. Trong đó chuỗi bán lẻ FPT Shop thuộc FPT Retail bình quân thu về hơn 27 tỷ đồng mỗi ngày.
Tính đến cuối tháng 7/2016, FPT Retail có 334 điểm bán.
Theo thông tin từ FPT, kết thúc 7 tháng đầu năm 2016, FPT Retail đạt doanh thu 5.554 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, tăng tương ứng 33% và 39%  so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, mảng bán hàng online tiếp tục tăng trưởng mạnh. Sau 7 tháng, doanh thu bán hàng trực tuyến của FPT Retail đạt 561 tỷ, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 10% tổng doanh thu 7 tháng đầu năm của FPT Retail  (năm 2015, hình thức này mang lại 7,42% tổng doanh thu).
Hệ thống bán lẻ FPT Shop của FPT Retail cũng tiếp tục duy trì và mở rộng vùng phủ 63/63 tỉnh thành phố.
Tính đến ngày 20/7/2016,  FPT Retail có 334 điểm bán, vượt chỉ tiêu 34 điểm so với kế hoạch. Bình quân, FPT Shop thu về hơn 27 tỷ đồng mỗi ngày. Trong tập đoàn FPT, FPT Retail vẫn giữ vững vị trí là công ty con tăng trưởng nhanh nhất về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.
Cũng trong tháng 8/2016, FPT Shop công bố được Apple ủy quyền chính hãng bán Macbook và Apple Watch bên cạnh sản phẩm iPhone 6, iPhone 6S đã được ủy quyền trước đó. Như vậy, hệ thống bán lẻ này chính thức trở thành đại lý uỷ quyền cấp cao nhất của Apple bán đủ các sản phẩm bao gồm iPhone, iPad, Macbook và Apple Watch.
Nguyên Đức
Duong Nguyen
Duong Nguyen

Work hard and learn more invaluable lessons when serving in professional business oriented environment so as to accumulate more experience for further overall advancement.

Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của bạn / Spread out Your Opinions

Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu và không bình luận quảng cáo hoặc nội dung không liên quan tới chủ đề.
Please use English to post a comment and do not spamming or marketing.