Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Hướng dẫn cài đặt Python 2.7.11/3.5.1 trên CentOS 6.7

Hiện nay Python đã có phiên bản mới nhất là 2.7.11 và 3.5.1, tuy nhiên trên hệ điều hành CentOS 6.7 lại chỉ mới hỗ trợ Python 2.4.3, gây ra rất nhiều khó khăn cho các lập trình viên.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các phiên bản Python mới hơn trên CentOS 6.7, quá trình thao tác rất dễ dàng và nhanh chóng. Các bạn dùng CentOS 5.x vẫn có thể áp dụng được nhé.


Bước 1: Cập nhật phiên bản mới nhất cho CentOS
yum -y update

Bước 2: Cài đặt Development Tools cho CentOS nhằm biên dịch các gói cài đặt Python
yum groupinstall -y development
hoặc
yum groupinstall -y 'development tools'

Bước 3: Cài đặt thêm một số module cần thiết cho quá trình biên dịch và cài đặt Python
yum install -y zlib-dev openssl-devel sqlite-devel bzip2-devel wget xz-libs

Bước 4: Tải phiên bản Python từ Source về
wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.11/Python-2.7.11.tar.xz
hoặc
wget http://www.python.org/ftp/python/3.5.1/Python-3.5.1.tar.xz

Bước 5: Giải mã & giải nén file cài đặt
# Giải mã gói XZ vừa tải về
xz -d Python-*.tar.xz
# Giải nén file tar
tar -xvf Python-*.tar

Bước 6: Cài đặt Python
cd Python-*
./configure
make && make altinstall

Đến đây thì quá trình cài đặt Python phiên bản 2.7.11 hoặc 3.5.1 đã hoàn tất, bạn có thể dùng lệnh python2.7 hoặc python3.5 để sử dụng Python phiên bản mới trên CentOS 6.

Trên là những bước để cài đặt Python cơ bản, tiếp theo chúng ta cần cài đặt thêm một số công cụ phổ biến thường dùng đi kèm với Python như là pip và virtualenv

01. CÀI ĐẶT SETUPTOOLS

Các bạn chạy các lệnh sau:
# Download source bằng lệnh WGET
wget --no-check-certificate https://pypi.python.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-19.4.tar.gz

# Giải nén source cài đặt
tar -xvf setuptools-19.4.tar.gz

# Truy cập vào thư mục cài đặt setuptools
cd setuptools-19.4

# Cài đặt SetupTools bằng python 2.7
python2.7 setup.py install

# Cài đặt SetupTools bằng python 3.5
python3.5 setup.py install

02. CÀI ĐẶT PIP

Các bạn dùng các lệnh sau để cài đặt PIP:
# Cài đặt PIP cho Python 2.7
curl https://raw.githubusercontent.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py | python2.7 -

# Cài đặt PIP cho Python 3.5
curl https://raw.githubusercontent.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py | python3.5 -

03. CÀI ĐẶT VIRTUALENV

Sử dụng lệnh sau để cài đặt:
pip install virtualenv


Như vậy, quá trình cài đặt Python 2.7 hoặc 3.5 đã hoàn tất!

Chúc các bạn thành công.
Duong Nguyen
Duong Nguyen

Work hard and learn more invaluable lessons when serving in professional business oriented environment so as to accumulate more experience for further overall advancement.

Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của bạn / Spread out Your Opinions

Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu và không bình luận quảng cáo hoặc nội dung không liên quan tới chủ đề.
Please use English to post a comment and do not spamming or marketing.