Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Nếu đang chán không có việc gì làm thì hãy thử ngay trang web gây nghiện này

Một trang web đầy cửa sổ trắng để cho bạn tha hồ di chuyển gây nghiện một cách khó hiểu
Nếu bạn đang phải hoàn thành deadline trong 20 phút nữa, hãy cứu lấy bản thân và tránh xa BlankWindows.com bằng mọi giá. Mặc dù website này chẳng có gì ngoài các cửa sổ trống rỗng có kích cỡ ngẫu nhiên, trang web cực kì gây nghiện khi bạn cố di chuyển các cửa sổ này ra khỏi màn hình để xem ở đằng sau chúng có gì.
Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tuột mất một phần không nhỏ thời gian của bạn trên trang web này

Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tuột mất một phần không nhỏ thời gian của bạn trên trang web này

Lỗi là ở lập trình viên Rafae Rozendaal, đã lấy mất thời gian quý giá của bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tuột mất một phần không nhỏ thời gian của bạn. Hãy thử nếu bạn muốn, nhưng thực ra không có gì ở đằng sau đống cửa sổ vô tận này đâu. Có vẻ chúng được tạo ra theo vòng lặp, điều này có nghĩa là chúng thực sự là vô tận.
Nó giống như liếm kem sô-cô-la kĩ thuật số vậy, chỉ có điều là bạn sẽ không bao giờ nếm được nhân sô-cô-la.
Duong Nguyen
Duong Nguyen

Work hard and learn more invaluable lessons when serving in professional business oriented environment so as to accumulate more experience for further overall advancement.

Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của bạn / Spread out Your Opinions

Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu và không bình luận quảng cáo hoặc nội dung không liên quan tới chủ đề.
Please use English to post a comment and do not spamming or marketing.