Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Ngày thứ Năm đen tối của Elon Musk - Tài sản sụt giảm 779 triệu USD trong một ngày

Nhưng với một người thường "chơi đùa" với rủi ro như Elon Musk, điều này không có gì là bất ngờ.

Duong Nguyen
Duong Nguyen

Work hard and learn more invaluable lessons when serving in professional business oriented environment so as to accumulate more experience for further overall advancement.

Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của bạn / Spread out Your Opinions

Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu và không bình luận quảng cáo hoặc nội dung không liên quan tới chủ đề.
Please use English to post a comment and do not spamming or marketing.