Hiển thị các bài đăng có nhãn Linux Services. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linux Services. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Hướng dẫn cài đặt Python 2.7.11/3.5.1 trên CentOS 6.7

Hiện nay Python đã có phiên bản mới nhất là 2.7.11 và 3.5.1, tuy nhiên trên hệ điều hành CentOS 6.7 lại chỉ mới hỗ trợ Python 2.4.3, gây ra ...